Kodeks dobre prakse za zaštitu ljudskih prava u opštini Gacko

Kodeks dobre prakse za zaštitu ljudskih prava  u opštini Gacko našao se na javnoj raspravi koju je organizovao Centar razvojnih inicijativa u petak, 21. oktobra, u maloj sali Skupštine Opštine.

Kodeks je dio projekta socijalne zaštite starih i nemoćnih lica i djece sa posebnim potrebama koji je potpisan ovih dana u našem gradu. Ovaj dokument utvrđuje skup prednosti i principa kojih se u svom radu i ostvarivanju ciljeva pridržava Opština Gacko, a temelji se na poštovanju i zaštiti ljudskih prava kroz unapređenje i poboljšanje kvaliteta življenja stanovništva, neprivilegovanih i marginalizovanih društvenih grupa.

Predstavnik  Centra  za promociju civilnog društva, Omir Tufo, je i ovom prilikom izrazio zadovoljstvo dinamikom realizacije projekta socijalne zaštite starih i nemoćnih i podvukao da Opština Gacko može služiti za primjer kao lokalna zajednica koja ulijeva povjerenje budućim donatorima.

Dokument treba uobličiti u pravnu formu uz navođenje autora te prilagoditi uslovima lokalne zajednice neke su od primjedbi učesnika u raspravi. Na raspravi je istaknut i prijedlog osnivanja Centra za stara i iznemogla lica u našoj opštini. Narednih tridesetak dana Kodeks bi trebao biti pripremljen da se u formi prijedloga nađe pred odbornicima lokalnog parlamenta.

 

 

 

 

 

Podijelite vijest