JU „Dječiji vrtić“ Gacko: Organizovano ljetovanje djece na moru

JU „Dječiji vrtić“ Gacko, obavještava sve zainteresovane roditelje djece koja borave u vrtiću, kao i školske djece, da će u saradnji sa „Summer“ d.o.o. Herceg Novi, organizovati ljetovanje djece na moru u pansionu “Bijeli anđeo” u Đenovićima, u periodu od 20. do 30. juna 2014. godine (deset dana), po sledećim  uslovima:

Cijene punog pansiona:          dnevno          UKUPNO

– predškolska djeca               14,00 €           140,00 €;

– osnovci 1 do 5 razred          15,00 €           150,00 €;

– osnovci 6 do 9 razred         18,00 €           180,00 €;

– srednjoškolci                       19,00 €          190,00 €;

– odrasli                                    20,00 €           200,00 €.

Mogućnost uplate na tri mjesečne rate, s tim da se prva rata (70% od ukupne cijene) uplati prije polaska na ljetovanje:

– predškolska djeca             98,00 €;

– osnovci 1 do 5 razred      105,00 €;

– osnovci 6 do 9 razred      126,00 €;

– srednjoškolci                   133,00 €;

– odrasli                                140,00 €.

Ostatak se plaća u dvije rate do 10-og u sledećem mjesecu, tako da se poslednja rata uplati do 20 avgusta 2014. godine.

Cijena ljetovanja je umanjena za 3 eura po danu za predškolce i osnovce do 5 razreda (18% učešće Dječijeg vrtića). Troškove prevoza, osiguranja i boravišne takse snosi Dječiji vrtić.

Prijave djece za ljetovanje, kao i uplata prve rate, mogu se obaviti u Dječijem vrtiću svakim radnim danom od 28. maja do 18. juna 2014. Godine, od 07 do 15 sati.

Do 18. juna 2014. godine obavezno je obezbijediti pasoše za djecu zbog ažuriranja spiskova sa brojem putne isprave. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Dječijem vrtiću Gacko ili na telefon broj: 059/472-750.

Podijelite vijest