JP “Vodovod”: Obavještenje korisnicima usluga

Javno preduzeće “Vodovod“ a.d. Gacko, obavještava sve korisnike usluga da će 28. juna (utorak), vršiti isključenja sa vodovodne mreže svih potrošača koji imaju neizmirena dugovanja zaključno sa 31.05. 2022. godine.

Podijelite vijest