Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JP „Komus“ Gacko: Uputstvo za prikupljanje i odvoz otpada

JP „Komus“ Gacko donijelo je Uputstvo za prikupljnje i odvoz otpada. U njemu su detaljno navedene sledeće pojedinosti, koje možete pročitati i u originalu teksta, koji se nalazi u prilogu:

Dani odvoženja, sakupljanje kućnog otpada i papira

Otpad iz domaćinstva podrazumijeva čvrsti otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama, individualnim stambenim zgradama, a koji se po svojoj veličini može odlagati u posude za otpad.

Postupanje za kućnim otpadom

Kućni otpad se pet dana sedmično odvozi iz grada na gradsku deponiju i to: ponedeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i subotom. Kontejneri zapremine 1,1 i 5 m3 prazne se u zavisnosti od količine otpada i godišnjeg doba (kontejneri 1,1 m3 se prazne 2 – 3 puta sedmično, a kontejneri 5 m3 se prazne jednom sedmično, u ljetnom periodu dva puta). Za korisnike usluga koji posjeduju kante, odvoz otpada je jednom sedmično.

Odlaganje kućnog otpada

U kontejnere zapremine 1,1 i 5 m3 kućni otpad odlagati u plastičnim kesama, kako bi se spriječilo rasipanje. Za korisnike usluga koji imaju kante, kućni otpad odlagati u kese za otpad zapremine 40, 60 ili 120 litara.

Postupanje sa pepelom iz stanova ili individualnih stambenih objekata

Uz kontejnere zapremine 1,1 i 1,5 m3 sa početkom grejne sezone postaviće se namjenske posude za odlaganje pepela – bačve. Svi korisnici usluga koji koriste kontejnere zapremine 1,1 i 1,5 m3obavezni su pepeo odložiti u namjenske posude za pepeo. Individualni stambeni objekti koji posjeduju kante za pepeo, dužni su prilikom odvoza otpada iste odložiti uz kante za kućni otpad (ako se u dan odvoza otpada utvrdi da je u posudi užareni pepeo, isti se neće odvoziti).

NAPOMENA: U slučaju da su posude za pepeo popunjene, pepeo odložiti pored posude.

Dani odvoženja, sakupljanje krupnog (kabastog) otpada

Krupni otpad je čvrsti otpad, koji se po svojoj veliči i količini ne može odložiti u kontejnere. Pod krupnim (kabastim) otpadom podrazumijeva se: frižideri, krevetne konstrukcije, staklo, elektronika, auto dijelovi, građevinski otpad i šut, bojleri, namještaj, kućni aparati, stara odjeća i obuća, dušeci i drugo.

Odvoz krupnog (kabastog) otpada je prvog ponedeljka u mjesecu, osim za građevinski otpad i šut. Krupni otpad odložiti pored kontejnera za čvrsti otpad (najranije 24 časa prije odvoženja).

Za odvoženje građevinskog otpada kontaktirati sjedište preduzeća radi obezbjeđenja kontejnera od 5 m3 za odvoz istog. Usluga odvoza 20, 00 KM po turi. Kontakt telefon: 059/472-530.

Ako se otpad odvozi u sopstvenoj režiji, odložiti ga na gradsku deponiju (lokalitet kod lokalnog puta ka Bašićima).

Odvoženje zelenila

Pod zelenilom se podrazumijevaju otpatci iz vrta i bašte (trava, lišće, osušene biljke, odrezane granje krožnji, bez kamenja i drugog materijala). Usluga odvoza zelenila organizuje se od marta do novembra. Travu, lišće i osušene biljke obavezno za odvoz pripremiti u vrećama zapremine 120 i 240 litara i odložiti uz kontejner ili kantu. Odrezane grane krošnji potrebno je skratiti na dužinu od 1 metra, i svezati u snopove ne deblje od 30 cm i zapremine ne veće od 0,5 m3.

Posebne stavke:

Ove odredbe važe za dijelove grada u kojima je dozvoljeno držanje stoke i to:

  • zabranjeno je odlaganje otpada koji potiče od životinja, u kontejnere i kante za čvrsti otpad (đubre, sijeno..);
  • sav otpad koji potiče od životinja, a nema upotrebnu vrijednost, odlagati na gradsku deponiju;
  • ostatke od životinja, kao i iznutrice, pripremiti u plastične vreće i odložiti na gradsku deponiju;
  • uginule životinje obavezno se moraju zakopati na gradskoj deponiji na dubinu od 1 do 1,5 m3.

Strogo zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada mimo gradske deponije

Članom 71. stav 3. Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik opštine Gacko br. 5/05, 5/06, 2/09 i 7/09) propisano je da je korisnik usluge dužan provoditi uputstva komunalnog preduzeća koje postupa sa otpadom, a u vezi prikupljanja i odvoza otpada. U slučaju ne pridržavanja uputstva Komunalnog preduzeća, propisane su kazne u iznosu od 50,00 KM.

Podijelite vijest