Јавни увид у Доказ уз захтјев за издавање Еколошке дозволе за коп „Гацко – Централно поље”

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине ( “Службени гласник Републике Српске”, број 71/12, 79/15 и 70/20 ) у току је поступак увида у документацију Доказ уз захтјев за издавање Еколошке дозволе за површински коп „Гацко – Централно поље” површине 375 ha, капацитета 2,3×106 t/god ровног угља.

Инвеститор: Мјешовити холдинг „Електропривреде Републике Српске” Матично предузеће а.д.Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко”,а.д. Гацко.

Заинтересована јавност може извршити увид у наведену документацију сваким радним даном у периоду од  08 -14 часова у згради општине Гацко, канцеларија број 16. и дати мишљење и примједбе у року од тридесет (30) дана од дана обавјештења у јавном гласилу.