JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA OPŠTINE GACKO

Uvodne informacije

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlada Švajcarske,  a koji su u periodu 2018-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje  u BiH realizovali YEP/IMPAKT  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP/IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i opštine Gacko u 2021. godini realizuje se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za pet novih poslovnih poduhvata na području opštine Gacko.  Program se realizuje uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021. 

Opis programa

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno  podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sledećih komponenti:

 1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
 2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
 3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do pet poslovnih ideja na području opštine Gacko).
 4. Stručna i mentorska podrška u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija „Impakt“ i predstavnici opštine Gacko zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.

Ko može aplicirati za program?

 • fizičko lice sa prijavljenim mjestom prebivališta na području opštine Gacko;
 • organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području opštine Gacko, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa;
 • vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području opštine Gacko koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Dodatno, potrebno je:

 • da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetničke djelatnosti kao osnovne ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim, zadruge sa minimalno jednim zaposlenim, udruženja koje će poslovati prema principima socijalnog preduzetništva sa minimalno jednim zaposlenim. U slučaju start-ap biznisa neophodno je da se realizacijom poslovne ideje osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od šest mjeseci;
 • da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod;
 • da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću;
 • da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.

Ciljne grupe:

 • nezaposleni sa mjestom prebivališta na području opštine Gacko;
 • zaposleni sa mjestom prebivališta na području opštine Gacko koji bi željeli  da pokrenu vlastiti posao;
 • organizacije civilnog društva sa sjedištem na području opštine Gacko, zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva;
 • vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području opštine Gacko koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.). Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.

Propozicije učešća u Programu

Za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumjeva formalno osnivanje privrednog subjekta/pravnog lica i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start-ap biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, privredno društvo uz obavezu zapošljavanja minimalno jednog zaposlenog, preduzetnička djelatnost kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva uz obavezu zapošljavanjaa jednog zaposlenog. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumjeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost. Preduzetnici koji žele registrovati ili imaju registrovanu djelatnost u oblasti trgovine i ugostiteljstva mogu aplicirati isključivo za preduzetničku obuku, bez mogućnosti za apliciranje za bespovratnu finansijsku podršku.

Takođe, u Programu ne mogu učestvovati zaposleni u javnim službama za zapošljavanje, zaposleni u gradskim organima uprave niti članovi njihovih užih porodica, kao ni korisnici YEP/IMPAKT inkubatora poslovnih ideja kojima je odobrena bespovratna finansijska podrška u 2018/2019. i 2020. godini.

Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duvanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično). Nisu prihvatljive ni poslovne ideje u oblasti trgovine i ugostiteljstva, ali aplikanti sa idejama iz navedenih djelatnosti mogu se prijaviti za Program u svrhu jačanja preduzetničkih kapaciteta kroz preduzetničku obuku. U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koristi se Platforma razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj razvijena od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YER).

Kako aprilicirati na Program?

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 17.09.2021. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na Zvaničnoj stranici opštine ili lično u opštini Gacko.

Uz ispunjen prijavni formular dostavlja se i sledeća dokumentacija:

 • Kopija rješenja o registraciji – za postojeće start-ap biznise i nevladine organizacije.

Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi i onlajn formi.

Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u Opštini Gacko na protokolu sa naznakom „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

U slučaju onlajn prijave, dokumenti se skeniraju i dostavljaju putem e-pošte: rankajanjicog@gmail.com sa naznakom: „Prijava za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju sa aspekta ispunjenja administrativnih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.

Gdje mogu dobiti više informacija?

Više informacija moguće je dobiti u Opštini Gacko, ulica Solunskih dobrovoljaca br. 2, kontakt osoba Ranka Janjić, broj telefona 059/472-436, 065/549-188 ili putem e-pošte: rankajanjicog@gmail.com ili na broj telefona: 033/202-043 kao i putem e-pošte: info@impakt.ba.

U svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija „Impakt“ i opština Gacko organizovaće prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 07.09.2021. godine u 12 sati. Svi zainteresovani mogu pristupiti prezentaciji putem Zum (zoom) platforme klikom na link ispod:

https://us06web.zoom.us/j/87974497871

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani građani da prisustvuju prezentaciji.

Prijavni formular za učešće u Impakt inkubatoru poslovnih ideja nalazi se OVDJE.

NAPOMENA: Svi koji namjeravaju učestvovati u onlajn prezentaciji programa a nemaju tehničku mogućnost se pozivaju da uz podršku koordinatora Opštine Gacko prisustvuju prezentaciji, o čemu se mogu informisati putem telefona.

Podijelite vijest