Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede opštine Gacko za 2021. godinu

Načelnik opštine Gacko raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede opštine Gacko za 2021. godinu, koji možete preuzeti OVDJE.

Cilj javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da osigura unapređenje poslovnog ambijenta i podsticanje privrednog razvoja, povećanje obima ekonomske aktivnosti, podršku razvoja preduzetništva sa akcentom na žensko preduzetništvo, povećanje broja zaposlenih, tehnološko unapređenje procesa rada, razvoj malih i srednjih preduzeća u oblasti proizvodnog, zanatskog i uslužnog sektora te poboljšanje životnog standarda i održivog privrednog razvoja na području opštine Gacko.

BUDŽETSKA SREDSTVA I NAMJENA PODSTICAJA:

Iznos sredstava namjenjen za podsticaje u privredi predviđen Budžetom za 2021. godinu iznosi 150.000,00 KM, a u okviru navedenih sredstava planirane su tri mjere podsticaja:

1. Finansiranje samozapošljavanja u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM i to:

 • Podsticaj 1. za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima – 25.000,00 KM sa pojedinačnim iznosima od  4000,00 KM  do 6000,00 KM;
 • Podsticaj 2. za samozapošljavanje u uslužnim zanatskim djelatnostima – 15.000,00 KM sa pojedinačnim iznosima od  4000,00 KM  do 6000,00 KM;
 • Podsticaj 3. za samozapošljavanje lica u trgovini, ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima – 10.000,00 KM sa pojedinačnim iznosima od od 4000,00 KM  do 6000,00 KM.

2. Finansiranje zapošljavanja novih radnika kod poslodavaca u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM i to:

 • Podsticaj 1. za zapošljavanje novih radnika u proizvodnim djelatnostima – 25.000.00 KM sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;
 • Podsticaj 2. za zapošljavanje novih radnika u uslužnim zanatskim djelatnostima – 15.000,00 KM sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM;
 • Podsticaj 3. za zapošljavanje novih radnika u trgovini i ugostiteljstvu i ostalim uslužnim djelatnostima – 10.000,00 KM sa pojedinačnim iznosima od 4000,00 KM do 6000,00 KM.

U zavisnosti od stručne spreme pojedinačni iznos subvencija iznosi :

 • za lica sa zvanjem NK/ KV podsticaj u iznosu od 4.000,00 KM,
 • za lica sa zvanjem SSS/VKV podsticaj u iznosu od 5.000,00 KM,
 • za lica sa zvanjem VŠS/VSS podsticaj u iznosu od 6.000,00 KM,

3. Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava u funkciji zapošljavanja, povećanja produktivnosti i  stvaranja nove vrijednosti u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM u pojedinačnim iznosima u visini od 30% nabavne vrijednosti, a maksimalno do 10.000,00KM, na osnovu fakture sa fiskalnim računom ili izvoda računa iz poslovne banke o plaćanju istog.

Privredna društva i preduzetnici mogu aplicirati po dva osnova: za dodjelu podsticajnih sredstava po osnovu zapošljavanja novih radnika i nabavke osnovnih sredstava. U tom slučaju visina podsticaja za osnovna sredstva će se priznavati u skladu sa članom 8. stav 2. Pravilnika, a podsticajna sredstva  za zapošljavanje novih radnika u skladu sa definisanim kriterijumima, a u ukupnom maksimalnom iznosu do visine ostvarenih podsticajnih sredstava za osnovna sredstva bez obzira na broj novozaposlenih radnika.

Ukoliko u okviru definisanih finansijskih sredstava po jednoj mjeri ne bude prijavljen dovoljan broj podnosilaca zahtjeva, sredstva će se preusmjeriti na drugu mjeru ukoliko postoje prijave korisnika koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

CILJNE GRUPE:

 • Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda sa zapošljavanje RS – Biro Gacko koja su svoju djelatnost registrovala od 01.01.2021. godine  do roka za podnošenje prijava na javni poziv;
 • Privredna društva i preduzetnici registrovani na području opštine Gacko koji su u stalni radni odnos primili nove radnike sa Zavoda sa zapošljavanje RS – Biro Gacko u periodu od 01.01.2021.godine do roka za podnošenje prijave na javni poziv;
 • Privredna društva i preduzetnici registrovani na području opštine Gacko koji su od 01.01.2021. do prijave na javni poziv  investirali sredstva u  nabavku osnovnih sredstava u funkciji zapošljavanja, povećanja produktivnosti i stvaranja nove vrijednosti.

Pravo na podsticajna sredstva ne mogu ostvariti:

 • Pravna lica koja u svom vlasništvu imaju učešće opštine, javna preduzeća, udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, finansijske organizacije i osiguravajuća društva, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava;
 • Djelatnosti štetne po zdravlje ljudi i ekološki neprihvatljive djelatnosti;
 • Subjekti koji su već obavljali istu ili sličnu djelatnost i istu odjavili u poslednje dvije godine.

Detaljne informacije o ispunjavanju uslova, potrebnoj dokumentaciji, načinu i kriterijumima ocjenjivanja prijava, zaključivanju ugovora, dinamici doznačavanja sredstava, obavezama korisnika i načinima kontrole navedene su u Pravilniku o uslovima i načinima korištenja podsticajnih sredstava  za  zapošljavanje i razvoj  privrede opštine Gacko (obavezno pročitati).

NAČIN PRIJAVE:

Zahtjevi za dodjelu podsticaja podnose se na za to propisanim obrascima koji su obavezni, a dostupni su na zvaničnoj stranici Opštine kao i u prostorijama  Opštine Gacko. Uz propisani obrazac zahtjeva za pojedine vidove podsticaja prilaže se dokumentacija naznačena u dodatku obrasca, u originalu ili ovjerenoj  kopiji.

Obrazac Poslovnog plana i Zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u potpunosti mora biti čitko popunjen, u protivnom se neće uzeti u razmatranje, kao ni prijave pristigle nakon okončanja roka za prijavu koji je definisan u Javnom pozivu.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama u prijemnu kancelariju opštine ili  na adresu Opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca 2, sa naznakom „Prijava na Javni poziv  za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja i razvoja privrede opštine Gacko za 2021. godinu – Podsticaj za   _________ – Za Komisiju – ne otvarati”.

Javni poziv za dodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na zvaničnoj stranici Opštine Gacko, odnosno do 03.12.2021. godine do 15.00 časova.

Informacije o Javnom pozivu mogu se  dobiti na telefon broj 059/471-329, kontakt osoba Jelena Vulović, lično-kancelarija br. 17 ili putem jelenalazeticsp@gmail.com.

Sa ciljem pružanja dodatnih informacija o Javnom pozivu, u skupštinskoj sali opštine Gacko, u petak 26. novembra sa početkom u 11.00 časova održaće se Info dan, kojem mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

Pravilnik o uslovima i načinima korištenja podsticajnih sredstava za zapošljavanje i razvoj privrede opštine Gacko i propisani obrasci nalaze se u prilozima ovog Javnog poziva, koje možete preuzeti ispod.

Podijelite vijest