Izvještaj sa Petnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko

Juče je u sali Skupštine opštine Gacko održana Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, internog revizora Nade Zelenović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 6 tačaka dnevnog reda. Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Četrnaeste redovne sjednice koja je održana 22. decembra 2014. godine.

Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2014. godinu obrazložio je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović. Usvojen je sa 10 glasova za, 2 protiv i 2 uzdržana.

Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2014. godinu identičan je u svim elementima nacrtu rebalansa budžeta opštine za 2014. godinu na koji je Ministarstvo finansija dalo preporuke u gore pomenutom aktu, odnosno nijedna pozicija u prijedlogu rebalansa budžeta  nije promijenjena u odnosu na nacrt rebalansa budžeta. Tako su ukupni budžetski prihodi utvrđeni prijedlogom rebalansa planirani u iznosu 9.693.970,00 KM.

Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2014. godinu, takođe je usvojen sa 10 glasova za, 2 protiv, 2 uzdržana. Papović je dao pojašnjenja Prijedloga Budžeta opštine Gacko za 2015. godinu koji je usvojen 10 za, 3 protiv i 1 uzdržan glas. Prema riječima Papovića, Prijedlogom budžeta opštine Gacko za 2015. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 10.316.818,00 KM ili 94,19% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno neznatno su uvećani u odnosu na nacrt budžeta opštine za 2015. godinu.

Sa istim brojem glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.

Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2015. godinu usvojen je sa 12 glasova za i 2 uzdržana.

Podijelite vijest