Izvještaj sa Osamnaeste redovne sjednice SO-e Gacko

U petak je u sali Skupštine opštine Gacko održana Osamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika  Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove Dragica Jovović, starješine TPVJ Gacko Nebojše Avdalovića, službenika za odnose sa javnošću, predstavnika Radio Gacka i predstavnika OSCE-a.

Na sjednici je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Sedamnaeste redovne sjednice koja je održana 22. aprila 2015. godine.

Jednoglasno je donešen Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Gacko. Uvodne napomene dao je Siniša Boljanović, predsjednik za statutarna pitanja, poslovnik i propise.

Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštine Gacko za 2014. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA i 5 uzdržanih.

Prihvaćena je Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje sa  11 glasova za i 4 uzdržana. Opština je u 2014. god. izdvojila značajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje,u skladu sa pravilnikom o dodjeli subvencija u poljoprivredi, a do kraja godine u APIFU su registrovana 384 poljoprivredna gazdinstva.

Bez rasprave je prihvaćena Informacija o radu Mjesnih zajednica na području opštine Gacko za 2014. godinu sa 13 glasova za i 2 uzdržana. Na području opštine Gacko osnovano je 8 Mjesnih zajednica i to: Avtovac, Brljevo, Vrba, Gacko, Kula, Nadanići, Stepen i Fojnica.

Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno-sportski centar Gacko za 2014. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu usvojen je bez rasprave sa  12 glasova za 3 uzdržana. Izvještaj se sastoji iz tri dijela: opštih pokazatelja, realizovanih aktivnosti i finansijskog izvještaja.

Najviše pažnje  posvećeno je Informaciji o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2014.godinu koja je prihvaćena sa 12 glasova za i jednim  uzdržanim.

Donešen je zaključak koji se sastoji iz sledećeg:

  1. Da se od doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se izdvajaju u Fond zdravstvenog osiguranja RS sa područja opštine Gacko vraća Domu zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacku najmanje 18% sredstava, te da se zbog ugroženosti pacijenata i radnika Doma zdravlja potpiše novi Aneks ugovor između Javnog fonda zdravstvenog osiguranja RS i Doma zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko u skladu sa tačkom 1. ovog Zaključka do 30.06.2015. godine, Skupština Opštine Gacko će podržati Štrajk radnika.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina. Donešena je  Odluka o određivanju lokacije za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i Odluka o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Takođe je donešena Odluka o utvrđivanju Nacrta prostornog plana Opštine Gacko 2014-2034. godina koji su prezentovali predstavnici URBIS centra iz Banjaluke. Nacrt Prostornog plana  biće izložen  na javni uvid u periodu od 15.6 do 15.7 u prostorijama opštine Gacko.

Donešena je odluka o iznosu naknade po m2 za ostalo građevinsko zemljište i to: 1,25 KM za zemljište po kulturi pašnjak i 2,10 KM za zemljište po kulturi livada. Donesen je zaključak o načinu izrade Regulacionog plana „Lazarići 1“ kao dijela  Regulacionog plana „Lazarići“

Riješeno je 7 predmeta imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja u pismenoj formi nije bilo.

Podijelite vijest