Izvještaj sa 21. redovne sjednice SO-e Gacko

U sali Skupštine opštine Gacko u srijedu, 02. decembra održana je Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika opštine Milana Radmilovića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, šefa računovodstva Rade Starović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 9 tačaka dnevnog reda.

Na početku zasjedanja, usvojen je zapisnik sa Dvadesete redovne sjednice koja je održana 06. oktobra 2015. godine.
Bez rasprave je usvojen Nacrt Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. godinu.
Uvodne napomene na dokument dala je šef računovodstva, Rada Starović.
Poreski i neporeski prihodi, te grantovi i transferi između budžetskih jedinica, odnosno ukupni budžetski prihodi, Nacrtom rebalansa budžeta opštine Gacko za 2015. god. iznose 9.887.810 KM ili 100,21% planiranih u budžetu za 2015. godinu. Ukupni prihodi budžeta sa primicima za neproizvedenu stalnu imovinu iznose 10.247.810 KM što je za 69.008 KM manje nego u budžetu za 2015. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u istom iznosu.

Nacrtom budžeta opštine Gacko za 2016. god. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.736.660 KM, što je za 558.158 KM manje u odnosu na budžet iz prethodne godine. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 4.083.300 KM ili 2,22% više od prethodne godine. U strukturi poreskih prihoda najznačajniji su indirektni porezi i planirani su u iznosu od 3.053.000 KM što je povećanje za 2,73%, te porezi za lična primanja od 810.000 KM, porezi na imovinu u ukupnom iznosu od 218.000 KM. Neporeski prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 5.241.360 KM ili 91, 41% u odnosu na Budžet iz prethodne godine. Ovi prihodi nacrtom Budžeta opštine Gacko za 2016. planirani su u istom iznosu kao i u nacrtu rebalansa za 2016.

Izvještaj o stanju sporta na području opštine Gacko za 2014. obrazložio je predsjednik savjeta za sport, Milan Gutović. Izvještaj je usvojen jednoglasno sa sledećim zaključcima.
1. Da se izvrši analiza stanja i uslovnosti svih sportskih objekata i terena, kao i da se u budžetu opštine za 2016. planiraju sredstva za održavanje istih;
2. Da se u 2016. godini počne sa izgradnjom Sportske dvorane, a da se prije toga napravi kvalitetan projekat i planiraju sredstva u budžetu opštine Gacko za 2016. za izvođenje pomenutih radova.

Bez rasprave je usvojen Izvještaj o stanju kulture na području naše opštine za 2014. godinu.

Izvršena je prezentacija Nacrta izmjena dijela Regulacionog plana Rudnik i Termoelektrana Gacko i Nacrta izmjena Regulacionog plana “Kanal”. Nosioc izrede plana je „Put inženjering“ Trebinje.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici RiTE Gacko koji su dali svoje primjedbe i sugestije. Odbornici na čelu sa predsjednikom skupštine, takođe su aktivno učestvovali u raspravi oko predloženih dokumenata. Dokumenti će biti izloženi na javni uvid, gdje će svako fizičko i pravno lice moći dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na Nacrt. O mjestu i datumu početka i trajanja javnog uvida javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Po usvajanju dokumenata donešeni su sledeći zaključci:
Obavezuje se RiTE Gacko da prije usvajanja prijedloga izmjena dijela Regulacionog plana Kanal i dijela Regulacionog plana RiTe Gacko pribavi sledeću dokumentaciju:
1. Procjenu uticaja na životnu sredinu urađenu od strane ovlaštenog pravnog lica registrovanog za izradu ovog dokumenta kao osnov za izdavanje ekološke dozvole za PK Gacko.
2. Poljoprivrednu saglasnost za već izgrađene objekte uz uplatu zakonom predviđene naknade uzrokovane pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u zemljište za građenje:
• Rekonstrukcija i izmještanje korita objekta „Gojkovića potok“,
• Sanacija degradiranog korita rijeke Mušnice,
• Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Rudo Polje-Srđevići (dio Zapadne obilaznice)
• Izmiještanje dijela korita rijeke Mušnice.

Riješena su tri pitanja imovinsko pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.

Podijelite vijest