Hajava: Peta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

U petak, 28. aprila, sa početkom u 10:00 časova, biće održana Peta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko, a predložen je sledeći

  D N E V N I   R E D: 

 1. Zapisnik sa Četvrte redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 28.02. 2017. godine;
 2. Nacrt Statuta opštine Gacko;
 3. Izvještaj o radu za 2016. godinu, Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko i Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu;
 4. Izvještaj o radu za 2016. godinu, Javne ustanove Informativno-kulturni centar Gacko i Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu;
 5. Izvještaj o radu za 2016. godinu, Javne ustanove “Kulturno-spotrski centar” Gacko i Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu;
 6. Izvještaj o radu za 2016. godinu, Javne ustanove Turističke organizacije opštine Gacko i Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o visini boravišne takse na području opštine Gacko;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Gacko;
 9. Izvještaj o radu za 2016. godinu Narodne biblioteke Gacko;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava na osnovu plana po osnovu naknada od požara za 2016. godinu Teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko;
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog plana opštine Gacko 2014.-2034. godina;
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana “Lazarići 1” kao dijela RP “Lazarići”;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Gacko;
 14. Imenovanje člana Odbora za žalbe opštine Gacko;
 15. Imovinsko-pravni odnosi;
 16. Odbornička pitanja;

 

 

 

Podijelite vijest