Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Gacko