Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Гацко