Dom zdravlja Gacko: Nova oprema za medicinske ambulante

U okviru projekta Ministarstva zdravlja – Jačanje zdravstvenog sektora i dodatnog finansiranja i opremanja ambulanti porodične medicine, danas je Domu zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko dodijeljena medicinska oprema, koja će olakšati budući rad ove zdravstvene ustanove. Prema riječima doktora porodične medicine, Srđana Kravića, postojeća oprema je dosta zastarjela i nije mijenjana duži vremenski period, te ovo predstavlja pravo osvježenje.

„Danas smo dobili određenu novu opremu za ambulantu porodične medicine, koja se sastoji od ormarića za lijekove, sterilizatora, stolica, stolova i drugih korisnih aparata i opreme koja će kvalitet zdravstvenih usluga podići na jedan veći nivo.

Kravić ističe da su ambulante obnovljene te da se čeka tehnički prijem, nakon čega će opremiti i u pravom smislu krenuti sa principima rada ambulanti porodične medicine.

Ovim projektom Ministrastva obuhvaćeno je oko 15 Domova zdravlja i veći broj ambulanti porodične medicine.

Podijelite vijest