Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dječiji vrtić Gacko: Konkurs za upis djece u program pripreme za školu

Roditelji koji su zainteresovani da njihova djeca pohađaju Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu u 2020. godini u organizaciji Dječijeg vrtića Gacko, dužni su da do 25. oktobra 2020. godine prijave svoju djecu u prostorijama vrtića.

Program pripreme za školu će se realizovati u trajanju od tri mjesec od 02. marta do 29. maja 2020. godine, svakim radnim danom po tri časa u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu u 2020. godini će provoditi stručni vaspitači.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će obezbijediti sredstva  za troškove na ugovorenu naknadu za vaspitanje kao i sredstva za nabavku  potrebnog radnog i didaktičnog materijala.

Uz obrazac Prijave koju će roditelji popuniti u Dječijem vrtiću, roditelj je dužan dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih djeteta sa JMBG i kontakt telefon (od 10.10. 2019. do 25.10 2019. godine). Od 01. februara do 20. februara 2020. godine roditelji su dužni dostaviti: ljekarsko uvjerenje, nalaz brisa grla, nosa i nalaz stolice djeteta.

Konkurs je otvoren do 25. oktobra 2019. godine.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtiću Gacko (kancelarija pedagoga) svakim radnim danom od 8 do 14 časova, u toku trajanja konkursa.

Za sve informacije možete se obratiti lično u Dječijem vrtiću Gacko ili na telefon 059/472-750 u toku radnog vremena.

Podijelite vijest