Dječiji vrtić Gacko: Konkurs za upis djece u program predškolskog vaspitanja

Roditelji koji su zainteresovani da njihova djeca pohađaju Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu u 2019. godini u organizaciji Dječijeg vrtića Gacko, dužni su da do 06. februara 2019. godine prijave svoju djecu u prostorijama vrtića.

Program pripreme za školu će se realizovati u trajanju od tri mjeseca, od prvog ponedeljka mjeseca marta svakim radnim danom po tri časa u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu u 2019. godine će provoditi stručni vaspitači.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će obezbijediti sredstva za troškove na ugovorenu naknadu za vaspitače, kao i sredstva za nabavku potrebnog radnog i didaktičkog materijala.

Uz obrazac Prijave koji će popuniti u Dječijem vrtiću, roditelj je dužan dostaviti izvod iz matične knjige rođenih djeteta sa JMBG, broj lične karte jednog od roditelja djeteta i kontakt telefona.

Konkurs je otvoren do 06. februara 2019. godine.

Prijave na konkurs se primaju u Dječijem vrtću Gacko (kancelarija pedagoga), svakim radnim danom od 8:00 – 14:00 časova u toku trajanja.

Za sve informacije možete se obratiti lično u Dječiji vrtić Gacko, ili na telefon: 059/472-750 u toku radnog vremena.

Podijelite vijest