Centar za Socijalni rad Gacko: Trinaestoro djece otputovalo na more

U okviru projekta “Socijalizacija djece RS 2017 ” koji sprovodi Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske u saradnji sa Centrima za socijalni rad, danas je iz Gacka na ljetovanje otputovalo trinaestoro djece.

Radi se o djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, djeci iz višečlanih porodica – četvoro i više djece, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju, korisnici dječijeg dodatka, djeci koja imaju hronične bolesti, kao i djeci čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili poginuli u ratu.

“Ovo su samo neke kategorije preko kojih djeca mogu iću na more potpuno besplatno. Psiholog, Milica Zelenović i ja idemo u pratnji sedam djevojčica i šest dječaka. Od toga je jedna djevojčica sa smetnjama u razvoju i sa njom ide roditelj. Imaćemo škole plivanja, sportska takmičenja, radionice, večernje aktivnosti gdje se organizuje veče talenta, maskenbal, izbor za najbolju frizuru, igre bez granica i slično. Cilj je da se djeca socijalizuju, osamostale, razviju timski duh, asertivnost, empatiju, da se izjednače razvojne šanse za svu djecu i u skladu sa tim zadovolje uzrasne potrebe, bez obzira iz koje socijalne strukture dolaze,” kaže sociolog, Jelena Jovović.

Djeca će biti smještena u Omladinskom hostelu “Užice” u Bečićima, u periodu od 20. do 29. jula.

Podijelite vijest