Apel za racionalnu potrošnju električne energije

stttrujaaaU uslovima kada je potrošnja električne energije uslijed ekstremnih hladnoća dostigla apsolutne rekorde, uz tendenciju daljeg rasta, “Elektroprivreda RS” je mobilisala sve raspoložive  resurse, kako bi se obezbijedilo  uredno snabdijevanje kupaca električnom energijom.

Imajući u vidu da će period sa izuzetno niskim temperaturama biti nastavljen, kao i činjenicu da je proizvodnja električne energije u hidroelektranama ograničena zbog smanjenih dotoka u dužem vremenskom periodu, a da su termoelektrane angažovane do granica tehničkih mogućnosti, obezbjeđenje potrebnih količina električne energije za snabdijevanje kupaca može biti upitno. Tim više, problem je veći ako se ima u vidu da je nestašica električne energije prisutna u kompletnom regionu. 
Da bi se izbjegla preopterećenja prenosne i distributivne mreže koja mogu izazvati nestanak električne energije, te kako bi se spriječila pojava stanja u kojem neće biti moguće snabdijevanje svih kupaca, apelujemo na kupce električne energije da u narednim danima što racionalnije troše električnu energiju.

Apel se posebno odnosi na kupce električne energije u urbanim područjima, gdje je zabilježeno najveće povećanje potrošnje električne energije izazvano zagrijavanjem objekata. 
Pored apela za racionalnijom potrošnjom i isključenjem nepotrebnih uređaja, molimo kupce da što veći dio potrošnje (npr. punjenje TA peći, bojleri, veš mašine, mašine za posuđe i sl.) prebace u večernje sate, nakon 22 časa kako bi izbjegli preopterećenja mreže i sistema u cjelini. (EPC)

 

 

Podijelite vijest