Aktivnosti naših „Štrumfova“

Nakon priredbe “Bolji smo zajedno“ dio prihoda od ulaznica upućen je PAR grupi djece „Štrumfovi“ čiji je projekat u sklopu projekta SPIS koji se realizuje na nivou naše opštine.

„Štrumfovi“ su novac utrošili za izradu majica za sve one koji su doprinijeli izradi i usavršavanju njihovog projekta.

Majice su podijelili Opštini Gacko, Dječijem vrtiću,  Crvenom krstu, Radio Gacku, Muzičkoj školi „Sveti Roman Melod“, kao i kulturno-umjetničkim društvima.

Po riječima Krsta Šupića, predsjednika PAR grupe djece “Štrumfovi“ izrađen je skoman broj majica koje su lijepog dizajna i kojima se prvenstveno ističu dječija prava.

“Htjeli smo da ukažemo svima na značaj omladine i djece, kako za naš grad, tako i za našu državu i da zahvalimo svima koji su nas podržali.”- kaže Krsto i najavljuje nove ideje koje će ova grupa, nadamo se, provesti u djelo.

 

Podijelite vijest