Održano predavanje o prevenciji vršnjačkog nasilja

U sklopu realizacije kampanjeSpriječimo vršnjačko nasilje“, policijski službenici Policijske stanice Gacko, juče su u Osnovnoj i Srednjoj školi u Gacku održali edukativna predavanja na teme vršnjačkog nasilja i o drugim oblicima maloljetničke delikvencije.

„Pokušali smo djeci objasniti kako da prepoznaju oblike vršnjačkog nasilja, kako da se ponašaju u tim situacijama, kako prevazići taj problem i kome se prvo obratiti. U svakoj školi i vaspitno obrazovnoj ustanovi postoje neki oblici nasilja koje u prvi mah i ne prepoznajemo kao takve“, kaže inspektor Danilo Mrković, koji je na ovu temu razgovarao sa učenicima VIII razreda OŠ „Sveti Sava“ Gacko.

Mrković je učenicima pojasnio da vršnjačko nasilje predstavlja svaki vid fizičkog ili verbalnog nasilja između maloljetnika, te da osim fizičkog postoji i oblici verbalnog i psihičkog nasilja, kao i nasilje na društvenim mrežama kojima su djeca i previše izložena.

„Nastavnici tokom škole mogu najbolje prepoznati kroz ponašanje tokom časova da li djeca trpe neki vid nasilja. Prva adresa kome treba djeca da se obrate je porodica, potom škola koja dalje radnje usmjerava ka MUP-u. Iako djeca ovog uzrasta nisu punoljetna, mogu se sankcionisati i krivično i prekršajno. Postoji poseban zakon za postupanje sa maloljetnicima u krivičnom postupku, i postoje posebne procedure. Dakle, zakonom kaznene odredbe postoje“, kaže Mrković.

Slučajevi vršnjačkog nasilja do sada nisu zabilježeni u školama u Gacku. Prema riječima Mrkovića, saradnja sa školama postoji kroz održavanje prediodičnih sastanaka sa rukovodstvom škole. 

Kampanja „Spriječimo vršnjačko nasilje“ koju provodi MUP RS trajaće do subote, 10. novembra.