Održana Tematska sjednica Skupštine opštine Gacko

U četvrtak, 18. maja održana  je Tematska sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, zamjenika načelnika opštine Radoice Antunovića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Sjednici je prisustvovao Samostalni stručni saradnik za sport, omladinu, porodicu i nevladin sektor, Željko Popović i predstavnici sportskih klubova iz naše opštine.

Razmatrane  su četiri tačake dnevnog reda, a prisustvovalo je 18 odbornika.    

Usvojen je Izvještaj o stanju sporta na području opštine Gacko, sa šest zaključaka.

  1. Zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko da napravi prijedlog Programa razvoja sporta opštine Gacko za period 2018-2022. Rok za izradu prijedloga Programa je šest mjeseci.
  2. Zadužuje se Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko da izradi Pravilnik o izboru najboljeg sportiste opštine Gacko. Rok zaizradu Pravilnika je šest mjeseci.
  3. Pokreće se inicijativa da menadžment opštine u saradnji sa menadžmentom ZP RiTE Gacko imenuje Komisiju za izradu Elaborata i studije izvodljivosti izgradnje zatvorenog bazena u Gacku. Rok za izradu Elaborata je šest mjeseci.
  4. Zadužuje se Načelnik opštine da imenuje Odbor za osnivanje Sportskog saveza opštine Gacko pri čemu će sve stranke koje participiraju u Skupštini opštine Gacko imati mogućnost kandidovanja po jednog predstavnika. Rok za kandidovanje predstavnika je 15 dana, a rok za imenovanje Odbora je je 30 dana. Rok za osnivanje Sportskog saveza opštine Gacko je tri mjeseca.
  5. SO Gacko, nakon razmatranja izvještaja sportskih klubova, izražava zabrinutost postojećim stanjem u oblasti sporta u opštini Gacko u finansijskom i organizacionom smislu i traži od Upravnih odbora sportskih klubova da preduzmu inicijativu za prevazilaženje postojećeg stanja.
  6. U planirani grant od 360.000 KM iz budžeta 2017. uvrstiti sredstva koja će se upotrijebiti za razvoj školskog sporta. Nosilac aktivnosti je kabinet Načelnika.

Usvojen je izvještaj o stanju kulture na području opštine Gacko. Podržana je inicijativa SPKD „Prosvjeta“ OO Gacko da se na području Hercegovine osnuje Nacionalni institut Republike Srpske, koji bi se prvenstveno bavio srpskom istorijom, a po mogućnosti i srpskim jezikom, književnošću i etnologijom. Usvojen je i kalendar  dešavanja u kulturi u Opštini Gacko.

Za člana Školskog odbora u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Gacko imenovan je Radovan Okiljević, dok je za člana Školskog odbora u SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko imenovana Mirjana Mastilović.