Održana Šesnaesta redovna sjednica SO Gacko

Juče je održana Šesnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, načelnika opštine Gacko, Milana Radmilovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Zorice Supić, službenika za odnose sa javnošću i Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 15. tačaka dnevnog reda.

Nakon diskusije o dopuni dnevnog reda koju je tražila opozicija, skupštinskom većinom usvojen je predloženi dnevni red, a potom je jednoglasno usvojen i Zapisnik sa prethodnog zasjedanja.

Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu, usvojen je sa 10 glasova „za“ i 9 protiv. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović, objasnio je da se ovim programom reguliše korišćenje sredstava koje Opština Gacko ostvaruje u budžetskoj 2018. godini po osnovu Zakona o koncesiji i sredstava prikupljenih od povrata plasiranih kredita. Istakao je da je rudarska renta planirana u iznosu od 6.050.000,00 KM, a sredstva od plasiranih kredita 150.000,00 KM, te da su u ukupnom iznosu od 6.200.000, 00 KM izvršena kroz izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata i otplatu kredita za kapitalne investicije.

Sa 10 glasova „za“ usvojeni su Prijedlog rebalansa budžeta Opštine Gacko za 2018. godinu i Prijedlog Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu. Papović je istakao da su Prijedlogom rebalansa budžeta ispoštovane preporuke Ministarstva finansija RS, koje je dalo saglasnost na ovaj dokument. Izvršeno je usklađivanje budžetskih sredstava i budžetskih izdataka na višem nivou, za iznos od 1.819.678 KM, te je rebalans budžeta za 2018. godinu usvojen u iznosu od 14.019.470,00 KM.

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog Programa korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. godinu. Planirana sredstva po ovom osnovu iznose 4.880.000,00 KM, koja će između ostalog, biti usmjerena na izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, lokalni putevi i slično).

Nakon diskusije i određenih zamjerki odbornika opozicije, većinom glasova usvojen je Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu. Ovim programom utvrđuje se obim i kvalitet izgradnje, održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, a naročito čišćenje javnih površina, održavanje saobraćajnica, javna rasvjeta i drugo. Sredstva za ovu namjenu planirana su u iznosu od 366.236,00 KM.

Sa 10 glasova „za“ i 9 protiv usvojen je i Prijedlog Budžeta Opštine Gacko za 2019. godinu u iznosu od 12.100.990,00 KM. Opozicija je kroz diskusiju budžet ocijenila kao potrošački, te zbog toga nije dobio njihovu podršku. Dajući uvodna pojašnjenja, načelnik za finansije, Dragan Papović, istakao je da je Ministarstvo finansija RS dalo saglasnost i na ovaj dokument. Budžetom za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 10.104.500,00 KM odnosno 2,12% više u odnosu na prethodnu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 4.517.500,00 KM, tekući rashodi u iznosu od 8.415.412,00 KM, budžetska rezerva 200.000,00 KM. Uvažena je i preporuka ministarstva, te su rashodi za lična primanja korigovani za 289.548,00 KM. Uzimajući u obzir da su se većinom odnosili da kapitalne investicije, dvadeset predloženih amandmana na prijedlog Kluba odbornika SNSD nisu dobili podršku skupštine, ali prema riječima načelnika opštine Gacko, Milana Radmilovića, uzeće se u razmatranje u narednim skupštinskim zasjedanjima.

Većinom glasova usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2019. godinu.

Uglavnom bez diskusije, većinom glasova usvojeni su Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019. godini, Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2019. godini, Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2019. godinu, Izvještaj o radu za 2017. godinu, Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Trebinje, kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar 1“.

Riješeni su imovinsko – pravni odnosi i na kraju je postavljeno jedno odborničko pitanje.