Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine za 2019. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu.

Kabinet načelnika opštine Gacko u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti danas je organizovao javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine za 2019. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu. Raspravi su prisustvovali predstavnici preduzeća „Vodovod“, „Komus“ i ostali budžetski korisnici, a javna rasprava je bila otvorena i za sve zainteresovane građane.

Napravljen je detaljan zapisnik zahtjeva budžetskih korisnika koji su svoje prijedloge iznijeli na današnjoj raspravi, a koji bi mogli uticati na konačnu izradu ovih dokumenata.

Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti u opštini Gacko, Dragan Papović, rekao je da će rukovodstvo opštine uzeti u razmatranje iznesene prijedloge preduzeća „Vodovod“ i „Komus“ i ostalih budžetskih korisnika, a sve u skladu sa zakonskom procedurom i mogućnostima budžeta, koji će se naći na dnevnom redu na narednom skupštinskom zasjedanju.