Najava: Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko

Trinaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko zakazana je za petak, 13. jul, sa početkom u 10 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Dvanaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 08.06.2018. godine;
 2. Informacija o realizaciji Plana mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju GS za RJS RS o reviziji Konsolidovanog finansijskog izještaja Opštine Gacko za period 01.01.-31.12.2016. godine;
 3. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017. godinu;
 4. Izvještaj Komisije o stanju životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa na području opštine Gacko sa Prijedlogom mjera, u cilju poboljšanja kvaliteta zaštite;
 5. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018. godinu;
 6. Izvještaj o radu JP „Vodovod“ A.D. Gacko za 2017. godinu;
 7. Izvještaj o radu JP „Komus“ A.D. Gacko za 2017. godinu;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu;
 9. Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu Gacko za 2017. godinu;
 10. Informacija o zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2017. godinu;
 11. Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge „Gacko“ za 2017. godinu;
 12. Informacija o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi u opštini Gacko;
 13. Izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko za 2017. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja;
 15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gacko;
 16. Imovinsko-pravni odnosi;
 17. Odbornička pitanja.