Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Najava: Osamnaesta redovna sjednica SO Gacko

U srijedu 29. maja, zakazana je Osamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Sjednica počinje u 10 časova, a predložen je sledeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Sedamnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 28.02.2019. godine;
 2. Prijedlog Plana korišćenja javnih površina za 2019. godinu;
 3. Prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu;
 4. Izvještaj o radu za 2018. godinu Načelnika opštine Gacko i Opštinske uprave opštine Gacko;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2018. godinu;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume za 2018. godinu;
 8. Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2018. godinu;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava sa računa posebnih namjena za vode za 2018. godinu;
 10. Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje;
 11. Izvještaj o radu Javne ustanove Informativno-kulturni centar Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu;
 12. Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno sportski centar Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu;
 13. Izvještaj o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu;
 14. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu;
 15. Izvještaj o radu Javne ustanove Turističke organizacije opštine Gacko za 2018. godinu i Program rada sa Finansijskim planom za 2019. godinu;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Odbora za žalbe opštine Gacko;
 17. Imenovanje predsjednika i člana Odbora za žalbe opštine Gacko;
 18. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog metra kvadratnog korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2018. godine;
 20. Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 21. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim taksama;
 22. Imovinsko-pravni odnosi;
 23. Odbornička pitanja.
Podijelite vijest