Najava: Dani koševine „Gvozno – Moba – Ozon – 2018“

U subotu 14. jula, održaće se tradicionalna manifestacija Dani koševine „GVOZNO – MOBA – OZON – 2018“ u opštini Kalinovik, na poljoprivrednom dobru Gvozno.

Na mobu se pozivaju demobilisani borci kao i ostali građani koji su zainteresovani  da učestvuju na ovoj manifestaciji.

Kao i svake prethodne godine, kosci sa sobom trebaju ponijeti pribor za košenje.

Zainteresovani demobilisani borci i ostali građani naše opštine, mogu se prijaviti u Opštinsku boračku organizaciju Gacko do petka, 13.jula do 12:00 časova.

Polazak iz Gacka planiran je 14. jula u 7:30 časova, ispred Spomen sobe poginulim borcima Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske.

Za sve učesnike manifestacije obezbjeđeni su prevoz, hrana i piće.

Odlazak u Kalinovik se može potvditi i na kontakt telefon Boračke organizacije Gacko broj: 059/472-427.