Ministarstvo prosvjete i kulture RS: Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturi

Narodna skupština Republike Srpske je, na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine, razmotrala Nacrt zakona o kulturi i odlučila da se isti uputi na javnu raspravu iz razloga što se navedenim zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavještava sve zainteresovane ustanove, organe i organizacije, naučne i stručne institucije, kao i sva zainteresovana fizička lica, da će se, u okviru normativne djelatnosti, Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturi održati prema sljedećem rasporedu:

  • Trebinje, dana 17. aprila godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Kulturnog centra Trebinje, Trg palih boraca br. 1,
  • Istočno Sarajevo, dana 18. aprila godine sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br. 6,
  • Bijeljina, dana 25. aprila 2018. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Centra za kulturu Semberija, Patrijarha Pavla br. 1,
  • Banja Luka, dana 4. maja godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Kulturnog centra „Banski dvor“, Trg srpskih vladara br. 2.

Tokom Javne rasprave svi učesnici Javne rasprave će moći da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o kulturi i da daju svoje prijedloge, sugestije i komentare.

Navedeno obavještenje biće objavljeno na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture i portalu e-kultura.

Sastavni dio ovog obavještenja je tekst Nacrta zakona o kulturi.

Nacrt Zakon o kulturi