Koordinacioni sastanak Republičke uprave civilne zaštite održan u Gacku

U srijedu 6. novembra, u Gacku je održan prvi u nizu redovnih koordinacionih sastanaka za područje Trebinja, s obzirom da je praksa da se ovi sastanci održavaju širom Republike Srpske. Sastanku je prisustvovao v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske sa saradnicima i rukovodiocima službi civilne zaštite sa područja Hercegovine, kao i drugim subjektima od značaja za zaštitu i spasavanje sa ovog područja (Centar za gazdovanje kršom Trebinje, JU „Ekologija i bezbjednost“, Trebinje, Policijska uprava Trebinje i Jedinica granične policije Trebinje).

Urađena je kratka analiza realizovanih zadataka koji proizilaze iz:

  • plana aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2019. godini,
  • realizovanih preventivnih i operativnih mjera shodno Planu odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2019. godini kao i analiza kapaciteta za zaštitu i spasavanje od poplava. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/19)
  • analiza zadataka realizovanih shodno Planu aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od zemljotresa u Republici Srpskoj u 2019. godini ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:49/16) i analiza kapaciteta za zaštitu i spasavanje od zemljotresa.
  • realizovane preventivne i operativne mjere shodno Planu aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih sniježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku u 2019. godine ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 93/17) i analiza kapaciteta za zaštitu i spasavanje od sniježnih padavina i snijega.

Diskutovano je i o pitanju aktivnosti gradova/opština u vezi sa pojavom afričke kuge svinja kao i o migrantskoj krizi.

(Izvor: Republička uprava civilne zaštite RS)