Komunalna policija Opštine Gacko: Obavještenje

Komunalna policija Opštine Gacko obavještva da će u narednom periodu kontrolisati odredbe Odluke o komunalnom redu o uslovima i načinu držanja krupne i sitne stoke na području Gacka i odredbe Odluke o vodovodu i kanalizaciji o načinu korišćenja kanalizacije.

Odlukom o komunalnom redu o uslovima i načinu držanja krupne i sitne stoke, kontrolisaće se držanje stoke koje su u zoni zabrane, progona stoke i uslove koje moraju zadovoljiti objekti koji su u zoni u kojima je dozvoljeno držanje stoke.

Odlukom o vodovodu i kanalizaciji kontrolisaće se korišćenje kanalizacione mreže zbog učestalih začepljenja kanalizacije. Komunalna policija obaviještena je od strane JP „Vodovod“ a.d. Gacko, da je osnovni razlog začepljenja kanalizacije bacanje ostataka dropa u kanalizacionu mrežu, koji nastaje prilikom proizvodnje rakije i vina. Zbog gore navedenog, želimo upoznati korisnike kanalizacije sa članom 42. Odluke o vodovodu i kanalizaciji, kojim je utvrđeno da ako korisnik kanalizacije, namjerno ili nepropisnim postupkom prouzrokuje začepljenje kanalizacije, dužan je snositi troškove nastale štete i rada, kao i izricanje prekršajne sankcije.