Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Gacko za 2019. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu

Kabinet načelnika opštine Gacko u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti organizuje javnu raspravuo Nacrtu budžeta opštine za 2019. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu.

Javna rasprava će se održati u četvrtak, 6. decembra sa početkom u 11. časova, u sali SO Gacko.

Pozivamo javnost i budžetske korisnike da uzmu učešće na Javnoj raspravi i svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima doprinesu izradi pomenutih dokumenata.

Javna rasprava