Informacija o stanju u privredi opštine Gacko

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Gacko sačinilo je Informaciju o stanju u privredi opštine, na osnovu prikupljenih podataka od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF), Republičkog zavoda za statistiku RS, Poreske uprave RS i Zavoda za zapošljavanje RS. Cilj ove analize je dobijanje informacija za utvrđivanje trendova poslovanja privrednih subjekata na području opštine Gacko, po različitim hijerarhijskim nivoima klasifikacije djelatnosti (po područjima i oblastima) u periodu 2016 – 2017. godine.

Uvidom u registar privrednih subjekata koji se vodi kod APIF-a, na području naše opštine registrovano je 40 privrednih subjekata, od toga 8 A.D, 32 privatna preduzeća D.O.O, 3 zadruge, 9 javnih ustanova, 4 zdravstvene ustanove. Po kriterijumu broja radnika, postojeća preduzeća mogu se svrstati po veličini na: 1 veliko, 5 srednjih i 4 mala.

Ukupni prihodi poslovnih subjekata na teritoriji opštine Gacko za koje su bili dostupni finansijski izvještaji za 2017. godinu iznosili su 151.582.439 KM, dok su u 2016. godini ukupni ostvareni prihodi iznosili 153.527.875 KM. Uočljivo je da je u 2017. godini došlo do pada ukupnih prihoda u odnosu na 2016. godinu za 1.945.436 KM ili procentualno 1,27%.

Ukupni rashodi poslovnih subjekata na teritoriji opštine Gacko za 2017. godinu iznosili su 147.109.912 KM, dok su u 2016. godini ukupni ostvareni rashodi iznosili 149.937.067 KM što znači da je u 2017. godini ostvaren pad ukupnih rashoda u odnosu na 2016.godinu za 2.827.155 KM ili procentualno 1,27 %.

Najveći broj privrednih subjekata je registrovan u području trgovine na veliko i na malo, popravke motornih vozila i motocikala, a zatim slijedi područje građevinarstva. Najveći privredni gigant na teritoriji naše opštine je RiTE Gacko, koja ostvaruje najveće prihode i zapošljavlja najveći broj radnika i predstavlja okosnicu privrednog razvoja opštine.

Prema podacima iz Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, koji su obrađeni zaključno sa danom 31.12.2018. godine, bila su registrovana 103 preduzetnika. U 2018. godini izdato je 50 rješenja koja se odnose na osnivanje preduzetnika, trajni i privremeni prestanak rada i sve vrste promjena koje se odnose na rad preduzetnika. Ostatak zahtjeva odnosio se na izdavanje uvjerenja, vezanih uglavnom za osnivanje preduzetnika i uvjerenja o podacima o kojima se vodi službena evidencija i dostave podataka kojima raspolaže ovaj organ. Najveći broj novoregistrovanih djelatnosti u periodu između 01.01.2018. i 01.01.2019. godine, je iz oblasti trgovine i ugostiteljstva.

Najveći broj podnesenih zahtjeva za osnivanje preduzetnika se odnosi na poljoprivrednu djelatnost, što je direktna posljedica javnih poziva, tj. programa zapošljavanja i samozapošljavanja koje sprovodi JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, u saradnji sa Vladama RS i Srbije.

Sve detaljnije informacije sa tabelarnim pregledom, možete pogledati u cjelosti u dokumentu koji se nalazi u prilogu.