Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko

NAZIV: Dom zdravlja  „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko
ADRESA: Solunskih Dobrovoljaca br. 48
TEL: 059/ 472-013, 472-012, 472-215
TEL/FAKS: 059/472-624

Do 1992. god. Dom zdravlja Gacko bio u sastavu Regionalnog centra Trebinje, a od 1992. radi kao Dom Zdravlja Gacko. 1996. godine dobija naziv: Dom Zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko.
Zapošljava 73 radnika.
Radi primarni nivo zdravstvene zaštite, a u toku je proces transformacije rada po konceptu porodične medicine sa 6 timova i konsultativno specijalističkom zdravstvenom zaštitom iz ginekologije, pedijatrije i stomatologije.
U sastavu Doma Zdravlja radi Centar Bazične Rehabilitacije i Centar za Mentalno Zdravlje. Dijagnostičke usluge u Domu Zdravlja su: Laboratorijske, RTG i UZ.
Broj registrovanih stanovnika za timove porodične medicine je 9300 do 30. 06. 2009.

Radno vrijeme Doma zdravlja je:
Prva smjena – od 7 do 14 časova;
Druga smjena – od 14 do 22 časa;
Hitna medicinska pomoć – od 22 do 7 časova.

Dom Zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ je jedina ustanova zdravstvene zaštite u području opštine Gacko.