Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Četvrtak (21.11.2019.) neradni dan

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/07), 21. novembar, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je republički praznik i neradni dan (četvrtak, 21.11.2019.).​

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.

(Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS)

Podijelite vijest