Oznaka: 2020

Održana Dvadeset peta redovna sjednica SO-e Gacko

U sali skupštine opštine Gacko juče je održana Dvadeset peta redovna sjednica Skupštine opštine. Sjednicu je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, potpredsjednika SO-e Koste Milićevića, načelnika Odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, šefa računovodstva Rade Starović, službenika za odnose sa javnošću i predstavnika Radio Gacka.

Razmatrano je 8. tačaka dnevnog reda.

Na početku je jednoglasno usvojen Zapisnik sa Dvadeset četvrte redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 12.04.2016. godine.

Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2015. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA, 3 protiv i 3 uzdržana. Uvodne napomene na dokument dao je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović. Prema njegovim riječima, budžetom opštine Gacko za 2015. planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.938.439 KM. Ostvareni ukupni prihodi za 2015. iznose 9.681.070 KM ili 97,41%.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća “Vodovod” A.D. Gacko za 2015. godinu sa Prijedlogom mjera usvojen je sa 13 glasova ZA i 3 uzdržana. Izvještaj pokazuje da je stanje u preduzeću složeno i da je ovo preduzeće bitan interes ovog grada.

Uz izvještaj su predloženi zaključci:

  1. Izvršiti potpunu zamjenu vodovodne i kanalizacione mreže u ulici mitropolita Petra Zimonjića. Predviđena je i rekonstrukcija i asfaltiranje ulice u tom naselju.
  2. Izvršiti rekonstrukciju Stepenske vodovodne linije na potezu Hidrogradnja-Magistralni put Gacko-Avtovac u dužini od 450 metara.
  3. Potrebno je izvršiti prekopavanje i čišćenje zamuljanog mješovitog kanala u dužini od 650 metara na potezu naselje Voćnjak-rijeka Mušnica.

Izvještaj o radu Javnog preduzeća “Komus” A.D. Gacko sa posebnim osvrtom korišćenja sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu usvojen je sa 12 glasova ZA i 3 uzdržana.

Bez diskusije je donesena Odluke o dopuni Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Gacko po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016.

Jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli opštinskih priznanja – plaketa i povelja i to:

  1. Na Prijedlog direktora Muzičke škole „Sveti Roman Melod“ Nevesinje, “Plaketa Svete Trojice” dodjeljuje se Danki Ilić, za izuzetan uspjeh i postignute rezultate na više muzičkih festivala i takmičenja u RS i Srbiji.
  2. Na Prijedlog Savjeta za sport SO-e Gacko, dodjeljuje se ŽOK „Gacko“ „Povelja opštine Gacko“, za postignute rezultate za 20 godina svog postojanja, naročito zadnjih pet godina, čime na najbolji način promovišu i predstavljaju našu opštinu kako u RS, BiH, tako i na Evropskom nivou.

Opštinska priznanja biće zvanično dodijeljena u nedjelju, 19. juna, na dan proslave opštine Gacko.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izgradnji centralnog spomenika borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata RS iz Gacka. Planirana lokacija spomenika je uz zapadnu fasadu zgrade Stare opštine.

Riješena su dva predmeta imovinsko-pravnih odnosa i postavljeno jedno odborničko pitanje.