Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu projekta MXE “Sutjeska 2a i 2b”- najava

Iz odjeljenja za inspekcijske poslove obavještavaju da će se u četvrtak, 04. aprila, održati javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu MHE „Sutjeska 2a u 2b“ na slivu rijeke Sutjeske.

Zainteresovani građani mogu prisustvovati Javnoj raspravi koja će se  održati u prostorijama SO-e Gacko, sa početkom  u 14:00 sati.

Podijelite vijest