Одржана јавна расправа о Студији утицаја на животну средину

Јуче је у Сали СО-е Гацко, одржана јавна расправа о Студији утицаја на животну средину пројекта МXЕ “Сутјеска 2а и 2б”, на сливу ријеке Сутјеске, која се односи на хидроелектране на ријеци Сутјесци, на простору општина Гацко и Фоча.

Јавној расправи су присуствовали представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, инвеститор “Дрина Хyдро Енергy” д.о.о. Угљевик, извођач радова “Пројект” АД Бања Лука као и представници општине Гацко који учествују у изради овог пројекта.

Радни тим пројекта извршио је презентацију нацрта Студије, и представио читав низ нових задатака које је потребно испунити прије извођења радова.

Заинтересовани грађани и домицилно становништво које је насељено у близини локалитета пројектом предвиђених за изградњу ових хидроелектрана, добили су одговоре на питања везана за могући утицај радова на животну средину, посебно на ријетке и угрожене биљне и животињске врсте, њихово станиште и вегетацију.

Мјештани су дали сагласност за изградњу ових хидроелектрана, по прописима и стандардима заштите животне средине.

Студија, чијом реализацијом би се оснажила енергетска могућност наше општине, биће отворена на јавни увид, као и приједлоге и сугестије, наредних 30 дана, у просторијама Општине (канцеларија бр. 15).