Udruženje „Rastimo zajedno“ Gacko

Udruženje  „Rastimo zajedno“  osnovano je 2002. godine sa ciljem stvaranja i unapređivanja uslova za sve vrste pomoći djeci i omladini sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Gacko.

Osnovna djelatnost je prevencija, praćenje i otkrivanje djece sa smetnjama u razvoju, dijagnostika, savjetovanje, individualni i grupni tretmani, radna okupacija, dnevno zbrinjavanje, socijalizacija i integracija.

U Udruženju su zaposlena stručna lica, roditelji djece sa smetnjama u razvoju, kao i osobe sa invaliditetom.

Korisnici:

 • Djeca i omladina sa smetnjama u razvoju;
 • Djeca korisnici stručnih tretmana;
 • Djeca iz redovnog vaspitno-obrazovnog procesa;
 • Roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Aktivnosti:

 • Dnevni boravak od 8:00 do 15:00 časova;
 • Psihosocijalni i defektološko-logopedski tretmani;
 • Fizioterapeutski tretmani;
 • Radnookupacione radionice.

Contact

 • ADRESA: Vidovdanska 26
  TEL: 059/472-660
  E-mail: urz660ga@teol.net