Удружење „Растимо заједно“ Гацко

Удружење  „Растимо заједно“  основано је 2002. године са циљем стварања и унапређивања услова за све врсте помоћи дјеци и омладини са сметњама у развоју на територији општине Гацко.

Основна дјелатност је превенција, праћење и откривање дјеце са сметњама у развоју, дијагностика, савјетовање, индивидуални и групни третмани, радна окупација, дневно збрињавање, социјализација и интеграција.

У Удружењу су запослена стручна лица, родитељи дјеце са сметњама у развоју, као и особе са инвалидитетом.

Корисници:

 • Дјеца и омладина са сметњама у развоју;
 • Дјеца корисници стручних третмана;
 • Дјеца из редовног васпитно-образовног процеса;
 • Родитељи дјеце и омладине са сметњама у развоју.

Активности:

 • Дневни боравак од 8:00 до 15:00 часова;
 • Психосоцијални и дефектолошко-логопедски третмани;
 • Физиотерапеутски третмани;
 • Радноокупационе радионице.

Contact

 • АДРЕСА: Видовданска 26
  ТЕЛ: 059/472-660
  Е-mail: urz660ga@teol.net