Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko

Prva privatna škola u Gacku, tj. na Dražljevu otvorena je 1867. godine. Gatačke državne škole prvi put se pominju dvadeset godina kasnije i to: Narodna osnovna škola u Gacku i Narodna osnovna škola u Nadanićima. Narednih godina otvorene su škole pod Austrougarskom upravom i to: u Samoboru, Fojnici, Avtovcu, Kuli, Brljevu, Jaseniku, Izgorima i Vrbi. Posle Drugog svjetskog rata, po mjesnim zajednicama Gacka otvoreno je 35 škola.

Danas na području opštine Gacko egzistiraju 3 devetorazredne škole (Gacko, Avtovac i Fojnica), i 4 petorazredne (Nadanići, Dobrelja, Dulići i Brljevo). Sve ostale područne škole su prestale sa radom jer pripadaju brdsko-planinskom području gdje je prenaglašen problem migracija.

Naziv „Srpsko-prosvjetna škola Sveti Savo srpski prosvetitelj u Gacku“ potiče od 1906. godine sve do Drugog svjetskog rata. Duži vremenski period škola je nosila naziv: „Stojan Kovačević“ Gacko. Godine 1992, školi je vraćen raniji naziv i uklonjena su sva stara obilježja.

Sada Gatačko osnovno obrazovanje ima oko 1200 učenika.

Osnovna škola danas ima dvostruku sliku: savremenu centralnu školsku zgradu i područne škole.

Škola postiže zapažene rezultate u nastavnim i slobodnim aktivnostima. Rezultati sa takmičenja na svim nivoima su izuzetni, kao i oni sa testiranja znanja učenika od strane Zavoda ili Agencije za standarde i ocjenjivanje.

Gatačko obrazovanje ima najveće zasluge što je Gacko u predratnoj Jugoslaviji, prema broju stanovnika, imalo najveći broj doktora nauka i visoko obrazovanih kulturnih javnih radnika.

Direktor Osnovne škole “Sveti Sava” je Nikola Milinković.

Contact

  • ADRESA: Stojana Kovačevića
    TEL: 059/472-363, 059/472-586