Основна школа „Свети Сава“ Гацко

Прва приватна школа у Гацку, тј. на Дражљеву отворена је 1867. године. Гатачке државне школе први пут се помињу двадесет година касније и то: Народна основна школа у Гацку и Народна основна школа у Наданићима. Наредних година отворене су школе под Аустроугарском управом и то: у Самобору, Фојници, Автовцу, Кули, Брљеву, Јасенику, Изгорима и Врби. После Другог свјетског рата, по мјесним заједницама Гацка отворено је 35 школа.

Данас на подручју општине Гацко егзистирају 3 деветоразредне школе (Гацко, Автовац и Фојница), и 4 петоразредне (Наданићи, Добреља, Дулићи и Брљево). Све остале подручне школе су престале са радом јер припадају брдско-планинском подручју гдје је пренаглашен проблем миграција.

Назив „Српско-просвјетна школа Свети Саво српски просветитељ у Гацку“ потиче од 1906. године све до Другог свјетског рата. Дужи временски период школа је носила назив: „Стојан Ковачевић“ Гацко. Године 1992, школи је враћен ранији назив и уклоњена су сва стара обиљежја.

Сада Гатачко основно образовање има око 1200 ученика.

Основна школа данас има двоструку слику: савремену централну школску зграду и подручне школе.

Школа постиже запажене резултате у наставним и слободним активностима. Резултати са такмичења на свим нивоима су изузетни, као и они са тестирања знања ученика од стране Завода или Агенције за стандарде и оцјењивање.

Гатачко образовање има највеће заслуге што је Гацко у предратној Југославији, према броју становника, имало највећи број доктора наука и високо образованих културних јавних радника.

Директор Основне школе “Свети Сава” је Никола Милинковић.

Contact

  • АДРЕСА: Стојана Ковачевића
    ТЕЛ: 059/472-363, 059/472-586