„Opšta zemljoradnička zadruga“ Gacko

Javljanjem potrebe za udruživanjem poljoprivrednih proizvođača u cilju njihove bolje informisanosti i pomoći u Gacku je 2. marta 2006. godine osnovana Zemljoradnička zadruga.

Zadruga svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja poljoprivrednih proizvođača i radi kao njihov servis na cijelom području opštine Gacko i rješava problem otkupa mlijeka od poljoprivrednih proizvođača.
Najveći dio aktivnosti u Zadruzi su poslovi oko ostvarivanja prava poljoprivrednim proizvođačima na novčane podsticaje u poljoprivredi od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Zadruga ima dobru saradnju sa Agencijom za uzgoj i selekciju u stočarstvu iz Banjaluke i zajednički radi na ispitivanju proizvodnih karakteristika autohtone vrste Gatačkog govečeta i njenom dovođenju do rase.
Najznačajnija aktivnost u 2009. godini je izrada projekta za osnivanje reprocentra za sivo Gatačko goveče i očuvanje genofonda sivog Gatačkog govečeta  u Gacku. Projekat je kandidovan preko Zadružnog saveza RS u Savjetu ministara inostranih poslova  BiH.

Osnovi cilj projekta:
1.  Formiranje reprocentra za proizvodnju priplodnog podmlatka sivog Gatačkog govečeta
2. Zadovoljenje potreba za steonim junicama dobrih reproduktivnih, proizvodnih i zdravstvenih predispozicija u svrhu unapređenja stočarstva na području RS i BiH
3. Očuvanje genofonda rase u svrhu sprečavanja daljeg nekontrolisanog ukrštanja sa drugim rasama

Zadruga  organizuje  više treninga iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa Agencijom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, odjeljenje Trebinje.
„OZZ“ Gacko ima blisku saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom iz Banjaluke i Agencijom za uzgoj i selekciju u stočarstvu Banja Luka.
Sa Agencijom sarađuje u vezi aktivnosti koje se sprovode na očuvanju genoma sivog Gatačkog govečeta.
Zadruga je učestvuje u aktivnostima oko organizovanja  Regionalnog sajma stoke u Gacku. Organizovala je odlazak zadrugara na 11. Poljoprivredni sajam u Banjaluci, gdje su njeni zadrugari  izložili reprezentativna grla priplodnih junica u tipu Gatačkog govečeta i kolekciju ovaca pramenki. Izložena grla i kolekcija ovaca dobili su prve nagrade u svojim kategorijama.

Zadruga ima 78 zadrugara i servis je poljoprivrednih proizvođača sa područja cijele opštine. Sve poslove u zadruzi obavljaju dva zaposlena lica.

U pripremi su projekti vezani za oblast ovčarstva (zaštita pramenke i tradicionalnih proizvoda od ovčijeg mlijeka) i saradnja sa nevladinim organizacijama UCODEP (Italija) za zaštitu tradicionalnih proizvoda (sir iz mijeha) i BVCF – Campanet (Španija), za organsko stočarstvo.

Contact

  • ADRESA: Nemanjina 5
    TEL/FAKS: 059/472-331, 065/361-491