„Општа земљорадничка задруга“ Гацко

Јављањем потребе за удруживањем пољопривредних произвођача у циљу њихове боље информисаности и помоћи у Гацку је 2. марта 2006. године основана Земљорадничка задруга.

Задруга својом дјелатношћу помаже и доприноси побољшању положаја пољопривредних произвођача и ради као њихов сервис на цијелом подручју општине Гацко и рјешава проблем откупа млијека од пољопривредних произвођача.
Највећи дио активности у Задрузи су послови око остваривања права пољопривредним произвођачима на новчане подстицаје у пољопривреди од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Задруга има добру сарадњу са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству из Бањалуке и заједнички ради на испитивању производних карактеристика аутохтоне врсте Гатачког говечета и њеном довођењу до расе.
Најзначајнија активност у 2009. години је израда пројекта за оснивање репроцентра за сиво Гатачко говече и очување генофонда сивог Гатачког говечета  у Гацку. Пројекат је кандидован преко Задружног савеза РС у Савјету министара иностраних послова  БиХ.

Основи циљ пројекта:
1.  Формирање репроцентра за производњу приплодног подмлатка сивог Гатачког говечета
2. Задовољење потреба за стеоним јуницама добрих репродуктивних, производних и здравствених предиспозиција у сврху унапређења сточарства на подручју РС и БиХ
3. Очување генофонда расе у сврху спречавања даљег неконтролисаног укрштања са другим расама

Задруга  организује  више тренинга из области примарне пољопривредне производње у сарадњи са Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди, одјељење Требиње.
„ОЗЗ“ Гацко има блиску сарадњу са Пољопривредним факултетом из Бањалуке и Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству Бања Лука.
Са Агенцијом сарађује у вези активности које се спроводе на очувању генома сивог Гатачког говечета.
Задруга је учествује у активностима око организовања  Регионалног сајма стоке у Гацку. Организовала је одлазак задругара на 11. Пољопривредни сајам у Бањалуци, гдје су њени задругари  изложили репрезентативна грла приплодних јуница у типу Гатачког говечета и колекцију оваца праменки. Изложена грла и колекција оваца добили су прве награде у својим категоријама.

Задруга има 78 задругара и сервис је пољопривредних произвођача са подручја цијеле општине. Све послове у задрузи обављају два запослена лица.

У припреми су пројекти везани за област овчарства (заштита праменке и традиционалних производа од овчијег млијека) и сарадња са невладиним организацијама UCODEP (Италија) за заштиту традиционалних производа (сир из мијеха) и BVCF – Campanet (Шпанија), за органско сточарство.

Contact

  • АДРЕСА: Немањина 5
    ТЕЛ/ФАКС: 059/472-331, 065/361-491