Dom zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko

 

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko je ustanova u kojoj se ostvaruje primarna zdravstvena zaštita u toku 24 sata, kroz redovan rad, dežurstvo i pripravnost.

Rad je organizovan po modelu porodične medicine sa sledećim organizacionim cjelinama:

 • Ambulante porodične medicine,
 • Konsultativno-specijalistička pedijatrijska ambulanta,
 • Konsultativno-specijalistička ginekološka ambulanta,
 • Hitna medicinska pomoć,
 • Stomatološke ambulante,
 • CBR (centar bazične rehabilitacije),
 • Laboratorijske usluge,
 • RTG,
 • Higijensko-epidemiološka zaštita.

Contact

 • ADRESA: Solunskih dobrovoljaca br. 48
  TEL: 059/ 472-013
  FAKS: 059/ 472-624
  E-mail: dzgacko@teol.net