Javno preduzeće “Komus” A.D. Gacko

Djelatnost od opšteg interesa koju obavlja društvo je prikupljanje i deponovanje otpada iz stambenih i poslovnih prostorija, čišćenje javnih površina (parkova i javnih saobraćajnih površina).

Javno komunalno preduzeće “Komus” obavlja sledeće djelatnosti:
•    Prikupljanje i prevoz otpada,
•    Prikupljanje i obrada ostalog otpada (prikupljanje otpada iz domaćinstva i preduzeća  pomoću kanta za otpatke, kontejnera itd.),
•    Uređenje i održavanje  parkova, zelenih i rekreacionih površina,
•    Reciklaža papira i papirne ambalaže,
•    Pijačne usluge,
•    Pogrebne i prateće djelatnosti i dr.

Contact

  • NAZIV: Javno preduzeće "Komus" A.D. Gacko
    ADRESA: Solunskih dobrovoljaca br. 56
    TEL: 059/ 472-530
    FAKS: 059/ 472-703
    E-mail: komusgacko@gmail.com