Zaključak – poljoprivredno zemljište u državnoj svojini