Закључак – пољопривредно земљиште у државној својини