Zaključak o utvrđivanju visine granta za udruženja koja se bave kulturom