Закључак о утврђивању висине гранта за удружења која се баве културом