Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o načinu organizovanja, upravljanja i korišćenja javnih parkirališta u opštini Gacko