Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко